Dokumentacja API - ifirma.pl


Informacje ogólne o API


Serwis księgowości internetowej ifirma.pl poprzez API udostępnia zewnętrznym systemom wybrane funkcje małej księgowości. Komunikacja API odbywa się za pomocą protokołu HTTPS. Dane są wysyłane w formacie JSON.

Funkcje związane z dokumentami sprzedaży:

API umożliwia wprowadzanie następujących wydatków:

 • zakupu towarów handlowych lub materiałów potwierdzonych fakturą;
 • kosztu prowadzenia działalności potwierdzonych fakturą lub innym dokumentem;
 • na telefon lub internet.

Poprzez API możliwe jest zarządzanie kwestionariuszami osobowymi dla pracowników.

Limit zapytań
W ramach API zostały wprowadzone limity zapytań przypadające na jednego użytkownika:

 • limit dzienny: 15 000 zapytań;
 • limit minutowy: 100 zapytań.

Historia zmian

2023-01-26

 • faktura w walucie obcej dla nievatowca,
 • możliwość pobierania faktur wystawionych dla kontrahenta,
 • faktura korygująca sprzedaż krajową,
 • obsługa płatności dla sprzedaży OSS/IOSS,
 • uwzględnianie ustawień dotyczących stopki zaksięguj wydatek.

2021-11-24


2021-05-17

 • Kod kraju w danych kontrahenta.

2020-12-16

 • Oznaczanie procedur podatkowych JPK.

2020-11-10

 • Możliwość wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy i wystawcy.

2020-09-23

 • Oznaczanie symboli GTU (grupy towarowo-usługowej) na fakturach.

2020-04-30

 • Możliwość wskazania adresu e-mail kontrahenta przy wysyłce faktur e-mailem.

2019-10-21

 • Opcjonalny dopisek Mechanizm Podzielonej Płatności na wybranych fakturach

2019-05-22


2018-03-05


2018-01-23


2017-11-21

 • Faktura pro forma eksportowa

2016-12-20

 • Ryczałt: zastosowanie stawki domyślnej, gdy nie zostanie zdefiniowana w żądaniu
 • Możliwość wystawienia faktury bez numeru konta

2016-11-23

 • Faktura: Świadczenie usług poza terytorium kraju.
 • Faktura: Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b.
 • Faktura z ceną określoną w walucie obcej.
 • Faktura wysyłkowa z terytorium kraju.
 • Możliwość wysłania faktury mailem z użyciem własnego adresu i szablonu e-mail.

2016-10-18

 • Limit liczby zapytań API.
 • Możliwość ustawienia języka wydruku dla faktur w walucie.


Copyright 2001-2024 ifirma.pl