Dokumentacja API - ifirma.pl


Lista faktur


Pobranie listy faktur możliwe jest poprzez wysłanie żądania GET na adres:

https://www.ifirma.pl/iapi/faktury.json?{parametry}

Klucz autoryzacji: FAKTURA

Pobranie listy pro form odbywa się poprzez wysłanie żądania GET na adres:

https://www.ifirma.pl/iapi/proformy.json?{parametry}

Klucz autoryzacji: FAKTURA

W obu przypadkach dostępne są następujące parametry:

 • związane z filtrowaniem listy:
  • dataOd parametr wymagany – data początkowa okresu objętego listą; format YYYY-MM-DD
  • dataDo – data końcowa okresu objętego listą; format YYYY-MM-DD; jeśli parametr nie zostanie podany, to zostaną pobrane dokumenty z okresu 30 dni od daty podanej w parametrze dataOd
  • kwotaOd – minimalna wartość dokumentu
  • kwotaDo – maksymalna wartość dokumentu
  • kontrahent – identyfikator kontrahenta
  • nipKontrahenta – NIP kontrahenta
  • typ – typ faktury, zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej
  • status – status dokumentu, dostępne:
   • przeterminowane – dokumenty nieopłacone, których termin płatności minął
   • nieoplacone – dokumenty nieopłacone, których termin płatności nie upłynął
   • oplaconeCzesciowo – dokumenty opłacone w części, których termin płatności nie upłynął
   • oplacone – dokumenty opłacone w całości

   można podać kilka statusów oddzielając je przecinkiem, np. „nieoplacone,oplaconeCzesciowo”

 • związane ze stronicowaniem listy
  • strona – domyślnie 1
  • iloscNaStronie – domyślnie 20

Dostępne typy faktur:

 • prz_faktura_kraj – faktura sprzedaży krajowej;
 • prz_faktura_wysylka – faktura sprzedaży wysyłkowej;
 • prz_faktura_paragon – faktura do paragonu;
 • prz_faktura_wys_ter_kraj – faktura wysyłkowa z terytorium kraju / krajowa z ceną w walucie obcej;
 • prz_faktura_szczeg_obow – faktura krajowa ze szczególnym obowiązkiem podatkowym;
 • prz_faktura_met_kasowa – faktura krajowa do szczególnej metody kasowej;
 • prz_faktura_odwr_obciaz – faktura z odwrotnym obciążeniem;
 • prz_faktura_odwr_obciaz_budowa – usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę (odwrotne obciążenie);
 • prz_faktura_budowa – faktura na usługi budowlane;
 • prz_dostawa_ue_towarow – wewnątrzunijna dostawa towarów;
 • prz_eksport_towarow – eksport towarów;
 • prz_eksport_dost_uslug_ue – świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b;
 • prz_eksport_dost_uslug_nie_ue – świadczenie usług poza terytorium kraju;
 • prz_faktura_zal – faktura zaliczkowa;
 • prz_faktura_kon – faktura końcowa;
 • prz_faktura_wyposaz – faktura sprzedaży wyposażenia;
 • prz_faktura_sr_trwaly – faktura sprzedaży środka trwałego;
 • prz_rachunek_kraj – rachunek sprzedaży krajowej;
 • prz_rachunek_zagr – rachunek w walucie obcej / wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług (rachunek);
 • prz_rachunek_sr_trwaly – rachunek sprzedaży środka trwałego;
 • prz_rachunek_wyposaz – rachunek sprzedaży wyposażenia.

W odpowiedzi zostaje zwrócony obiekt response zawierający kod wiadomości mówiący o poprawności wykonania żądania, ewentualną informację o błędzie oraz listę odnalezionych faktur:


{
  "response": {
    "Kod": 0,
    "Informacja": "",
    "Wynik": [
      {
        "KontrahentNazwa": "Przykładowa spółka cywilna s.c.",
        "IdentyfikatorKontrahenta": "PrzykladowaSC",
        "NIPKontrahenta": "8556425858",
        "DataWystawienia": "2017-12-05",
        "PelnyNumer": "58/12/2018",
        "Brutto": 3200.20,
        "FakturaId": 32566241,
        "Rodzaj": "prz_faktura_kraj",
        "Waluta": "PLN",
        "Zaplacono": 0,
        "TerminPlatnosci": "2017-12-19",
        "CzyWyslano": false,
      }
    ]
  }
}

Przykładowe żądania:

 1. Wszystkie faktury wystawione w styczniu 2018:
 2. https://www.ifirma.pl/iapi/faktury.json?dataOd=2018-01-01&dataDo=2018-01-31
 3. Wszystkie faktury przeterminowane wystawione w grudniu 2017 o wartości minimum 100 zł:
  https://www.ifirma.pl/iapi/faktury.json?dataOd=2017-12-01&dataDo=2017-12-31&kwotaOd=100.00&status=przeterminowane


Copyright 2001-2024 ifirma.pl