Dokumentacja API - ifirma.pl


Pobieranie danych kontrahenta


Możliwe jest pobranie danych konkretnego kontrahenta posługując się jego identyfikatorem.
W celu pobrania danych kontrahenta należy przesłać żądanie GET na adres:

https://www.ifirma.pl/iapi/kontrahenci/id/{IDENTYFIKATOR}.json

Klucz autoryzacji: FAKTURA
Przykład adresu url, który należy wykorzystać do pobrania danych kontrahenta o identyfikatorze IFIRMA-PL:

https://www.ifirma.pl/iapi/kontrahenci/id/IFIRMA-PL.json

Odpowiedź:

{
  "response":{
    "Kod": 0,
    "Informacja": "",
    "Wynik":[
      {
      "Nazwa": "IFIRMA SA",
      "Nazwa2": "",
      "Identyfikator": "IFIRMA",
      "PrefiksUE": "PL",
      "NIP": "8981647572",
      "Ulica": "Grabiszyńska 241 B",
      "KodPocztowy": "53-234",
      "Kraj": "",
      "Miejscowosc": "Wrocław",
      "Email": "bok@ifirma.pl",
      "Telefon": "71 7694300",
      "OsobaFizyczna": false,
      "ZgodaNaEfaktury": true,
      "DataUdzieleniaZgody": null,
      "EmailDlaFaktury": null,
      "JestDostawca": false,
      "JestOdbiorca": false,
      "AdresZagraniczny": false,
      "Skype": "",
      "Faks": "",
      "Uwagi": "",
      "Www": "www.ifirma.pl",
      "NazwaBanku": null,
      "NumerKonta": null,
      "DrugiTelefon": "",
      "AdresKorespondencyjnyUlica": "",
      "AdresKorespondencyjnyKodPocztowy": "",
      "AdresKorespondencyjnyKraj": "",
      "AdresKorespondencyjnyMiejscowosc": "",
      "PodmiotPowiazany": false
      }
    ]
  }
}


Copyright 2001-2024 ifirma.pl