Dokumentacja API - ifirma.pl


Edycja danych kontrahenta


Edycja danych kontrahenta może spowodować zmiany w już wystawionych dokumentach. Jeśli kontrahent zmienił dane, zamiast edycji dodaj nowego kontrahenta

Możliwa jest edycja danych kontrahenta poprzez przesłanie żądania PUT na adres zawierający identyfikator kontrahenta:

https://www.ifirma.pl/iapi/kontrahenci/{IDENTYFIKATOR}.json

Klucz autoryzacji: FAKTURA
Przykład adresu url, który należy wykorzystać do edycji danych kontrahenta o identyfikatorze IFIRMA-PL:

https://www.ifirma.pl/iapi/kontrahenci/IFIRMA-PL.json

Przesłane żądanie powinno zawierać komplet danych kontrahenta. Dostępne pola zostały opisane przy dodawaniu kontrahenta.
Informacje, które nie zostaną przesłane, zostaną usunięte z danych kontrahenta.
Nie jest możliwa edycja identyfikatora kontrahenta.

Po poprawnym przetworzeniu żądania zwracany jest kod wiadomości mówiący o poprawności wykonania żadania oraz identyfikator kontrahenta jako wynik:

{
	"response": {
		"Kod": 0,
		"Informacja": "Zaktualizowano kontrahenta",
		"Wynik": "124451232"
	}
}


Copyright 2001-2024 ifirma.pl