Dokumentacja API - ifirma.pl


Sprawdzanie limitu API


W celu sprawdzenia aktualnie przyznanego limitu API oraz stopnia jego wykorzystania, należy przesłać żądanie GET na adres:

https://www.ifirma.pl/iapi/abonent/limit.json

Klucz autoryzacji: ABONENT

Przykładowa odpowiedź:

{
  "response":{
    "Kod": 0,
    "Informacja": "Informacja o limitach API",
    "LimitWykorzystany": 1,
    "LimitPrzyznany": 2000
  }
}


Copyright 2001-2024 ifirma.pl