Dokumentacja API - ifirma.pl


Wydatki


Poprzez API ifirma.pl możliwe jest wprowadzanie do systemu następujących dokumentów wydatkowych:

Faktura za zakup towarów handlowych lub materiałów

W celu wprowadzenia faktury za zakup towarów handlowych lub materiałów należy przesłać żądanie (POST) na adres:

https://www.ifirma.pl/iapi/zakuptowaruvat.json

Przesyłane żądanie jest zestawem danych faktury w formacie przedstawionym poniżej.

Nazwa w JSON Typ danych Wartości Wymagane Opis
NumerFaktury String >= 1 znak;
<= 50 znaków
T Numer faktury VAT
DataWystawienia String Format: RRRR-MM-DD;
data z zakresu ustawionego miesiąca księgowego;
T Data wystawienia faktury
DataWplywu String Format: RRRR-MM-DD;
>= data wystawienia;
data z zakresu ustawionego miesiąca księgowego
N Data wpływu faktury
TerminPlatnosci String Format: RRRR-MM-DD N Termin płatności za fakturę
RodzajSprzedazy String Podawane tylko dla VATowca:
OP (opodatkowana);
ZW (zwolniona);
OPIZW (opodatkowana i zwolniona)
T Rodzaj sprzedaży
IdentyfikatorKontrahenta String <= 15 znaków N Identyfikator kontrahenta
PrefiksUEKontrahenta String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIPKontrahenta String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
NazwaWydatku String >= 1 znak;
<= 50 znaków
T Nazwa wydatku
KwotaNetto23 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = 23%
KwotaNetto08 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = 8%
KwotaNetto05 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = 5%
KwotaNetto00 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = 0%
KwotaNettoZw Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = zw.
KwotaVat23 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Wartość podatku VAT w stawce 23%
KwotaVat08 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Wartość podatku VAT w stawce 8%
KwotaVat05 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Wartość podatku VAT w stawce 5%
Kontrahent
Nazwa String >= 1 znak;<= 150 znaków T Nazwa firmy kontrahenta
Nazwa2 String <= 150 znaków N Nazwa firmy kontrahenta
Identyfikator String <= 15 znaków;
null (zostanie wygenerowany automatycznie)
N Identyfikatora kontrahenta
PrefiksUE String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIP String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
Ulica String <= 65 znaków N Ulica siedziby firmy kontrahenta
KodPocztowy String >= 1 znak;
<= 16 znaków
T Kod pocztowy kontrahenta
Kraj String <= 70 znaków N Kraj siedziby firmy kontrahenta
Miejscowosc String >= 1 znak;
<= 65 znaków
T Miejscowość siedziby firmy kontrahenta
Email String <= 65 znaków N Adres e-mail kontrahenta
Telefon String <= 32 znaki N Numer telefonu kontrahenta
OsobaFizyczna Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest osobą fizyczną (domyslnie: false))
JestOdbiorca Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest odbiorcą (domyślnie: true)
JestDostawca Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest dostawcą (domyślnie: true)

Przykładowa zawartość żądania (JSON):

{
  "NumerFaktury": "4/2010",
  "DataWystawienia": "2010-05-28",
  "DataWplywu": "2010-05-30",
  "TerminPlatnosci": "2010-06-09",
  "NazwaWydatku": "zakup",
  "KwotaNetto23": 276.00,
  "KwotaNetto08": 29.00,
  "KwotaNetto05": 0.00,
  "KwotaNetto00": 0.00,
  "KwotaNettoZw": 0.00,
  "RodzajSprzedazy": "OP",
  "KwotaVat05": null,
  "KwotaVat08": null,
  "KwotaVat23": null,
  "Kontrahent": 
	{
    "Nazwa": "Imie Nazwisko",
    "Identyfikator": null,
    "PrefiksUE": null,
    "NIP": null,
    "OsobaFizyczna": true,
    "Ulica": "Ulica",
    "KodPocztowy": "11-111",
    "Kraj": "Polska",
    "Miejscowosc": "Miasto",
    "Email": "em@il.pl",
    "Telefon": "111111111"
  }
}

Faktura za zakup będący kosztem

W celu wprowadzenia faktury za zakup będący kosztem należy przesłać żądanie (POST) na adres:
https://www.ifirma.pl/iapi/kosztdzialalnoscivat.json
Przesyłane żądanie jest zestawem danych faktury w formacie przedstawionym poniżej.

Nazwa w JSON Typ danych Wartości Wymagane Opis
NumerFaktury String >= 1 znak;
<= 50 znaków
T Numer faktury VAT
DataWystawienia String Format: RRRR-MM-DD;
data z zakresu ustawionego miesiąca księgowego;
T Data wystawienia faktury
DataWplywu String Format: RRRR-MM-DD;
>= data wystawienia;
data z zakresu ustawionego miesiąca księgowego
N Data wpływu faktury
TerminPlatnosci String Format: RRRR-MM-DD N Termin płatności za fakturę
RodzajSprzedazy String Podawane tylko dla VATowca:
OP (opodatkowana);
ZW (zwolniona);
OPIZW (opodatkowana i zwolniona)
T Rodzaj sprzedaży
IdentyfikatorKontrahenta String <= 15 znaków N Identyfikator kontrahenta
PrefiksUEKontrahenta String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIPKontrahenta String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
NazwaWydatku String >= 1 znak;
<= 50 znaków
T Nazwa wydatku
KwotaNetto23 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = 23%
KwotaNetto08 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = 8%
KwotaNetto05 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = 5%
KwotaNetto00 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = 0%
KwotaNettoZw Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = zw.
KwotaVat23 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Wartość podatku VAT w stawce 23%
KwotaVat08 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Wartość podatku VAT w stawce 8%
KwotaVat05 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Wartość podatku VAT w stawce 5%
Kontrahent
Nazwa String >= 1 znak;<= 150 znaków T Nazwa firmy kontrahenta
Nazwa2 String <= 150 znaków N Nazwa firmy kontrahenta
Identyfikator String <= 15 znaków;
null (zostanie wygenerowany automatycznie)
N Identyfikatora kontrahenta
PrefiksUE String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIP String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
Ulica String <= 65 znaków N Ulica siedziby firmy kontrahenta
KodPocztowy String >= 1 znak;
<= 16 znaków
T Kod pocztowy kontrahenta
Kraj String <= 70 znaków N Kraj siedziby firmy kontrahenta
Miejscowosc String >= 1 znak;
<= 65 znaków
T Miejscowość siedziby firmy kontrahenta
Email String <= 65 znaków N Adres e-mail kontrahenta
Telefon String <= 32 znaki N Numer telefonu kontrahenta
OsobaFizyczna Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest osobą fizyczną (domyslnie: false))
JestOdbiorca Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest odbiorcą (domyślnie: true)
JestDostawca Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest dostawcą (domyślnie: true)

Przykładowa zawartość żądania (JSON):

{
  "NumerFaktury": "2/2010",
  "DataWystawienia": "2010-05-28",
  "DataWplywu": "2010-05-29",
  "TerminPlatnosci": "2010-06-09",
  "NazwaWydatku": "koszt",
  "KwotaNetto23": 56.00,
  "KwotaNetto08": 20.00,
  "KwotaNetto05": 0.00,
  "KwotaNetto00": 0.00,
  "KwotaNettoZw": 0.00,
  "RodzajSprzedazy": "OP",
  "KwotaVat05": null,
  "KwotaVat08": null,
  "KwotaVat23": 12.32,
  "Kontrahent": 
	{
    "Nazwa": "Imie Nazwisko",
    "Identyfikator": null,
    "PrefiksUE": null,
    "NIP": null,
    "OsobaFizyczna": true,
    "Ulica": "Ulica",
    "KodPocztowy": "11-111",
    "Kraj": "Polska",
    "Miejscowosc": "Miasto",
    "Email": "em@il.pl",
    "Telefon": "111111111"
  }
}

Inne dokumenty za zakup będący kosztem

W celu wprowadzenia innego dokumentu za zakup będący kosztem należy przesłać żądanie (POST) na adres:
https://www.ifirma.pl/iapi/kosztdzialalnosci.json
Przesyłane żądanie jest zestawem danych faktury w formacie przedstawionym poniżej.

Nazwa w JSON Typ danych Wartości Wymagane Opis
RodzajDokumentu String RACH (rachunek); PAR (paragon); DOW_DOST (dowód dostawy); UM (umowa); DOW_DOST (dowód dostawy); DOW_OPL (dowód opłaty); NOTA_KS (nota księgowa); POKW_ODB (pokwitowanie odbioru); BIL (bilet) T Rodzaj dokumentu za wydatek
NumerDokumentu String >= 1 znak;
<= 50 znaków
T Numer dokumentu za wydatek
DataWystawienia String Format: RRRR-MM-DD;
data z zakresu ustawionego miesiąca księgowego
T Data wystawienia dokumentu
DataWplywu String Format: RRRR-MM-DD;
>= data wystawienia
data z zakresu ustawionego miesiąca księgowego
N Data wpływu dokumentu
TerminPlatnosci String Format: RRRR-MM-DD T Termin płatności
NazwaWydatku String >= 1 znak;
<= 50 znaków
T Nazwa wydatku
Kwota Number > 0.00
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku
RodzajSprzedazy String Podawane tylko dla VATowca:
OP (opodatkowana);
ZW (zwolniona);
OPIZW (opodatkowana i zwolniona)
T Rodzaj sprzedaży
IdentyfikatorKontrahenta String <= 15 znaków N Identyfikator kontrahenta
PrefiksUEKontrahenta String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
Kontrahent
Nazwa String >= 1 znak;<= 150 znaków T Nazwa firmy kontrahenta
Nazwa2 String <= 150 znaków N Nazwa firmy kontrahenta
Identyfikator String <= 15 znaków;
null (zostanie wygenerowany automatycznie)
N Identyfikatora kontrahenta
PrefiksUE String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIP String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
Ulica String <= 65 znaków N Ulica siedziby firmy kontrahenta
KodPocztowy String >= 1 znak;
<= 16 znaków
T Kod pocztowy kontrahenta
Kraj String <= 70 znaków N Kraj siedziby firmy kontrahenta
Miejscowosc String >= 1 znak;
<= 65 znaków
T Miejscowość siedziby firmy kontrahenta
Email String <= 65 znaków N Adres e-mail kontrahenta
Telefon String <= 32 znaki N Numer telefonu kontrahenta
OsobaFizyczna Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest osobą fizyczną (domyslnie: false))
JestOdbiorca Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest odbiorcą (domyślnie: false)
JestDostawca Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest dostawcą (domyślnie: false)

Przykładowa zawartość żądania (JSON):

{
	"RodzajDokumentu" : "PAR",
	"NumerDokumentu" : "146745",
	"DataWystawienia" : "2010-05-29",
	"DataWplywu" : "2010-05-30",
	"TerminPlatnosci": "2010-06-12",
	"NazwaWydatku" : "wydatek",
	"Kwota" : 298.00,
	"Kontrahent": 
	{
		"Nazwa": "Imie Nazwisko",
		"Identyfikator": null,
		"PrefiksUE": null,
		"NIP": null,
		"OsobaFizyczna": true,
		"Ulica": "Pomorska 12",
		"KodPocztowy": "12-345",
		"Kraj": "Polska",
		"Miejscowość": "Wrocław",
		"Email": "mail@email.pl",
		"Telefon": "123555444"
	}
}

Opłata za telefon/internet

W celu wprowadzenia opłaty za telefon lub internet należy przesłać żądanie (POST) na adres:
https://www.ifirma.pl/iapi/oplatatelefon.json
Przesyłane żądanie jest zestawem danych faktury w formacie przedstawionym poniżej.

Nazwa w JSON Typ danych Wartości Wymagane Opis
NumerFaktury String >= 1 znak;
<= 50 znaków
T Numer faktury VAT
DataWystawienia String Format: RRRR-MM-DD;
data z zakresu ustawionego miesiąca księgowego;
T Data wystawienia faktury
DataWplywu String Format: RRRR-MM-DD;
>= data wystawienia;
data z zakresu ustawionego miesiąca księgowego
N Data wpływu faktury
TerminPlatnosci String Format: RRRR-MM-DD N Termin płatności za fakturę
RodzajSprzedazy String Podawane tylko dla VATowca:
OP (opodatkowana);
ZW (zwolniona);
OPIZW (opodatkowana i zwolniona)
T Rodzaj sprzedaży
IdentyfikatorKontrahenta String <= 15 znaków N Identyfikator kontrahenta
PrefiksUEKontrahenta String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIPKontrahenta String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
NazwaWydatku String >= 1 znak;
<= 50 znaków
T Nazwa wydatku
KwotaNetto23 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = 23%
KwotaNetto08 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = 8%
KwotaNetto05 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = 5%
KwotaNetto00 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = 0%
KwotaNettoZw Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Kwota wydatku netto w stawce VAT = zw.
KwotaVat23 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Wartość podatku VAT w stawce 23%
KwotaVat08 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Wartość podatku VAT w stawce 8%
KwotaVat05 Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
T Wartość podatku VAT w stawce 5%
Kontrahent
Nazwa String >= 1 znak;<= 150 znaków T Nazwa firmy kontrahenta
Nazwa2 String <= 150 znaków N Nazwa firmy kontrahenta
Identyfikator String <= 15 znaków;
null (zostanie wygenerowany automatycznie)
N Identyfikatora kontrahenta
PrefiksUE String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIP String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
Ulica String <= 65 znaków N Ulica siedziby firmy kontrahenta
KodPocztowy String >= 1 znak;
<= 16 znaków
T Kod pocztowy kontrahenta
Kraj String <= 70 znaków N Kraj siedziby firmy kontrahenta
Miejscowosc String >= 1 znak;
<= 65 znaków
T Miejscowość siedziby firmy kontrahenta
Email String <= 65 znaków N Adres e-mail kontrahenta
Telefon String <= 32 znaki N Numer telefonu kontrahenta
OsobaFizyczna Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest osobą fizyczną (domyslnie: false))
JestOdbiorca Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest odbiorcą (domyślnie: true)
JestDostawca Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest dostawcą (domyślnie: true)
{
	"NumerFaktury": "13/2014",
	"DataWystawienia": "2014-07-21",
	"DataWplywu": "2014-07-22",
	"TerminPlatnosci": "2014-08-05",
	"NazwaWydatku": "Opłata za telefon",
	"KwotaNetto23": 100.00,
	"KwotaNetto08": 0.00,
	"KwotaNetto05": 0.00,
	"KwotaNetto00": 0.00,
	"KwotaNettoZw": 0.00,
	"RodzajSprzedazy": "OP",
	"KwotaVat23": 23.00,
	"KwotaVat08": null,
	"KwotaVat05": null,
	"Kontrahent":
	{
		"Nazwa": "Adam Wójcik",
		"Identyfikator": null,
		"PrefiksUE": null,
		"NIP": null,
		"OsobaFizyczna": true,
		"Ulica": "Pomorska 74"
		"KodPocztowy": "12-642",
		"Kraj": "Polska",
		"Miejscowosc": "Wrocław",
		"Email": "mail@email.pl",
		"Telefon": "222111896"
	}
}

Wykorzystanie danych kontrahenta istniejącego w bazie

Przesylając dokument wydatku można przypisać go do kontrahenta, który istnieje w bazie kontrahentów użytkownika. W tym celu należy wykorzystać następujące pola w żądaniu:

 • IdentyfikatorKontrahenta
 • PrefiksUEKontrahenta
 • NIPKontrahenta

Mechanizm działa następująco:

 1. Wyszukiwanie w pierwszej kolejności odbywa się po identyfikatorze kontrahenta przekazanym w polu IdentyfikatorKontrahenta.
 2. Nieodnalezienie pasującego kontrahenta po podanym identyfikatorze lub niepodanie pola IdentyfikatorKontrahenta powoduje wyszukanie kontrahenta po prefiksie UE i numerze NIP przekazanym w polach PrefiksUEKontrahenta i NIPKontrahenta. Jeśli nie podano prefiksu UE, to wyszukiwanie odbywa się po samym numerze NIP spośród kontrahentów, którzy nie mają zapisanego prefiksu Ue lub mają określony jako „PL”.
 3. Brak dopasowania na podstawie powyższych pól powoduje utworzenie w bazie nowego kontrahenta na podstawie danych z obiektu Kontrahent.
 4. W przypadku braku możliwości utworzenia nowego kontrahenta zwracany jest komunikat błędu.


Copyright 2001-2024 ifirma.pl