Dokumentacja API - ifirma.pl


Faktura korygująca fakturę krajową


Wystawienie faktury korygującej do faktury sprzedaży krajowej

W celu wystawienia faktury korygujacej należy przesłać żądanie POST w formacie JSON na adres:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturakraj/korekta/{identyfikator_faktury}.json

gdzie {identyfikator_faktury} zawiera wskazanie na fakturę krajową, do której wystawiana jest faktura korygująca, jako:

 • identyfikator faktury sprzedaży krajowej
 • albo numer faktury sprzedaży krajowej, w którym ukośniki powinny zostać zastąpione przez znaki podkreślenia

Zestaw danych przesyłanych w żądaniu

Przesyłane żądanie powinno być zestawem danych określających informacje o fakturze korygujacej, w formacie przedstawionym poniżej.
Wskazane pozycje powinny być odzwierciedleniem stanu „powinno być”.
W przypadku zwrotu towaru lub towaru, który nie powinien znaleźć się na fakturze korygowanej, należy na fakturze korygującej wprowadzić tę pozycję i określić jej ilość jako 0.

Nazwa w JSON Typ danych Wartości Wymagane Opis
PowodKorekty String OBOW_RABAT – obowiązkowe rabaty (bonifikaty, upusty;)
ZWR_SPRZ_TOW – zwrot sprzedawcy towarów;
ZWR_NAB_KWOT – zwrot nabywcy kwot nienależnych;
ZWR_NAB_ZAL – zwrot nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat;
PODW_CENY – podwyższenie ceny po wystawieniu faktury;
POMYLKI – pomyłki co do ceny, stawki, kwoty podatku lub pozycji faktury
T Powód wystawienia korekty
PowodKorektyNaWydruku Boolean true; false N Widoczność powodu korekty na jej wydruku
SpelnionoWarunki Boolean true; false T Określenie, czy do daty wystawienia faktury korygującej spełniono warunki korekty
DataWystawienia String Format: RRRR-MM-DD;
>= data wystawienia faktury korygowanej;
zawierająca się w ustawionym miesiącu księgowym
T Data wystawienia faktury korygującej
MiejsceWystawienia String <= 50 znaków N Miejsce wystawienia faktury
TerminPlatnosci String Format: RRRR-MM-DD;
>= data wystawienia faktury korygującej
N Termin płatności
Zaplacono Number >= 0.00;
<= 10 cyfr;
< 100000000
N
SposobZaplaty String GTK – gotówka;
POB – za pobraniem;
PRZ – przelew;
KAR – karta;
PZA – polecenie zapłaty;
CZK – czek;
KOM – kompensata;
BAR – barter;
DOT – DotPay;
PAL – PayPal;
ALG – PayU;
P24 – Przelewy24;
TPA – tpay.com;
ELE – płatność elektroniczna;
T Sposób zapłaty za towar
NumerKontaBankowego String <= 28 znaków;
BRAK (jeśli numer konta bankowego ma nie być wyświetlany)
N Numer konta bankowego firmy
SplitPayment Boolean true; false N Dopisek Mechanizm Podzielonej Płatności
(domyślna wartość zgodna z ustawieniami na koncie)
NazwaSeriiNumeracji String Jeśli nie zostanie podana, zostanie wybrana domyślna N Nazwa serii numeracji dla faktury korygującej
NazwaSzablonu String Jeśli nie zostanie podany, zostanie wybrany domyślny N Nazwa szablonu wystawianej faktury
RodzajPodpisuOdbiorcy String OUP (osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT);
UPO (upoważnienie);
BPO (bez podpisu odbiorcy);
BWO (bez podpisu odbiorcy i wystawcy)
T Rodzaj podpisu odbiorcy
PodpisOdbiorcy String <= 70 znaków N Podpis odbiorcy
PodpisWystawcy String <= 70 znaków N Podpis wystawcy
Uwagi String <= 1000 znaków N Uwagi na fakturze
Pozycje (liczba pozycji powinna być nie mniejsza niż na fakturze korygowanej)
StawkaVat Number Null; 0.00; 0.05; 0.08; 0.23 T Stawka VAT pozycji faktury
Ilosc Number >= 0.0000 ;<= 12 cyfr T Ilość towaru
CenaJednostkowa Number > 0.00;<= 10 cyfr; < 100000000 T Cena jednostkowa towaru
NazwaPelna String >= 1 znak; <= 300 znaków T Nazwa towaru
Jednostka String >= 1 znak; <= 10 znaków T Jednostka towaru
PKWiU String <= 30 znaków N
(dla TypStawkiVat != ZW)
Symbol PKWiU usługi lub CN towaru;
Pole występuje tylko u vatowców
PodstawaPrawna String <= 30 znaków T
(u nievatowców)
Określenie podstawy prawnej zwolnienia z VAT
Pole występuje tylko u nievatowców
GTU String BRAK, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 N Symbol GTU (grupy towarowo-usługowej);
Pole występuje tylko u vatowców
TypStawkiVat String PRC (procentowa);
ZW (zwolniona)
T Typ stawki VAT
StawkaRyczaltu Number 0.03; 0.055; 0.85; 0.1; 0.12; 0.125; 0.14; 0.15; 0.17 T
(u ryczałtowców)
Stawka ryczałtu pozycji faktury
Pole występuje tylko u ryczałtowców
ProceduryJpk (obiekt opcjonalny; może wystąpić jedynie u vatowców)
SW Boolean true; false N Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (oznaczenie JPK).
domyślnie wg TypSprzedazy:

 • WYSYLKOWA: true
 • KRAJOWA: false

EE Boolean true; false N Usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne (oznaczenie JPK).
domyślnie: false
TP Boolean true; false N Istnieją powiązania nabywcy ze sprzedawcą (oznaczenie JPK).
domyślnie: false
MPP Boolean true; false N Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (oznaczenie JPK).
domyślnie: false
BSPV Boolean true; false N Transfer bonu jednego przeznaczenia we własnym imieniu (oznaczenie JPK).
domyślnie: false
BSPVDostawa Boolean true; false N Sprzedaż, której dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz emitera (oznaczenie JPK).
domyślnie: false
BMPVProwizja Boolean true; false N Usługi pośrednictwa i inne dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia. (oznaczenie JPK).
domyślnie: false

Przykładowa zawartość żądania (JSON):

{
	"DataWystawienia": "2022-12-31",
	"TerminPlatnosci": "2022-12-31",
	"MiejsceWystawienia": "Wrocław",
	"NazwaSeriiNumeracji": null,
	"PowodKorekty": "ZWR_SPRZ_TOW",
	"Zaplacono": 0,
	"SposobZaplaty": "KOM",
	"NumerKontaBankowego": null,
	"SplitPayment": false,
	"RodzajPodpisuOdbiorcy": "UPO",
	"PodpisOdbiorcy": "Andrzej Zakupowicz",
	"PodpisWystawcy": "Henryk Sprzedawca",
	"SpelnionoWarunki": true,
	"Uwagi": "Uwagi tutaj",
  "Pozycje": [{
    "StawkaVat": 0.23,
    "Ilosc": 1,
    "CenaJednostkowa": "15000",
    "NazwaPelna": "Neseser",
    "Jednostka": "sztuka",
    "PKWiU": "1806 90 50",
		"GTU": "11",
    "TypStawkiVat": "PRC"
  },
	{
    "StawkaVat": 0,
    "Ilosc": 1,
    "CenaJednostkowa": 3000,
    "NazwaPelna": "Przedłużka",
    "Jednostka": "sztuk",
    "TypStawkiVat": "PRC"
  }]
}

W odpowiedzi na poprawnie przesłane żądanie zwracany jest identyfikator faktury oraz kod wiadomości mówiący o poprawności wykonania żądania:

{
	”response”: {
		”Kod”: 0,
		”Informacja”: ”Faktura korygująca została dodana pomyślnie.”,
		”Identyfikator”: ”152212”
	}
}

Albo kod i informacja o błędzie, który uniemożliwił wystawienie korekty.

Pobieranie wystawionej faktury korygującej

Do pobrania wystawionej faktury wykorzystywany jest identyfikator faktury, który jest zwracany w komunikacie potwierdzającym prawidłowe dodanie faktury w wybranym formacie (możliwe: PDF, JSON, XML).
W celu pobrania faktury należy skonstruować żądanie (GET) w formacie JSON na adres:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturakraj/korekta/identyfikator_faktury.format

gdzie:

 • identyfikator_faktury – to identyfikator faktury uzyskany w odpowiedzi po poprawnym wystawieniu faktury, może zostać zastąpiony przez numer faktury (w numerze faktury ukośniki „/” należy zastąpić podłogami „_”, czyli np. 314/2014 to 314_2014);
 • format – to jeden z trzech formatów, w którym chcemy pobrać fakturę, czyli: PDF, JSON lub XML.

Przykład:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturakraj/korekta/152212.xml

Pobierając fakturę w formacie PDF, można pobrać jej duplikat poprzez wskazanie w żądaniu parametru typ jako dup.
Przykład:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturakraj/korekta/152212.pdf?typ=dup

Duplikat będzie zawierał datę wystawienia zgodną z datą jego pobrania.


Copyright 2001-2024 ifirma.pl