Dokumentacja API - ifirma.pl


Stawki VAT w krajach Unii Europejskiej


Pobranie listy stawek VAT obowiązujących we wskazanym kraju Unii Europejskiej, możliwe jest poprzez wysłanie żądania GET na adres:

https://www.ifirma.pl/iapi/slownik/stawki_vat/{kod_kraju}.json

Klucz autoryzacji: FAKTURA

Jako kod kraju należy wskazać kod kraju zgodny z normą ISO 3166-1 alfa-2.

Wyjątek: dla Grecji oczekiwany kod kraju to EL

 

Przykładowe adresy wywołania:

Pobranie stawek podatku VAT dla Litwy (kod kraju: LT):

https://www.ifirma.pl/iapi/slownik/stawki_vat/LT.json

Pobranie stawek podatku VAT dla Francji (kod kraju: FR):

https://www.ifirma.pl/iapi/slownik/stawki_vat/FR.json

 

W odpowiedzi zostanie zwrócony obiekt response zawierający potwierdzenie kraju, o którego stawki zostało skierowane zapytanie oraz listę obowiązujących w nim stawek VAT jako pary: rodzaj stawki – stawka.

Przykład poprawnej odpowiedzi:

{
 "response" : {
  "KodKraju" : "lt",
  "NazwaKraju" : "Litwa",
  "StawkiVat" : [ {
   "Rodzaj" : "POD",
   "Wartosc" : 21.00
  }, {
   "Rodzaj" : "PR1",
   "Wartosc" : 9.00
  }, {
   "Rodzaj" : "PR2",
   "Wartosc" : 5.00
  }, {
   "Rodzaj" : "PR3",
   "Wartosc" : 0.00
  }, {
   "Rodzaj" : "ZW",
   "Wartosc" : 0.00
  } ]
 }
}

 

Możliwe jest pobranie obowiązujących stawek podatku VAT w danym kraju na dany dzień. W tym celu, należy do przesyłanego żądania dodać parametr data w formacie „RRRR-MM-DD”.

Przykład adresu url dla zapytania o stawki podatku VAT w Belgii na dzień 12 maja 2020:

https://www.ifirma.pl/iapi/slownik/stawki_vat/BE.json?data="2020-05-12"


Copyright 2001-2024 ifirma.pl