Dokumentacja API - ifirma.pl


Niezbędne informacje oraz wysyłanie żądania


Do prawidłowego przesłania żądania należy posiadać konto w serwisie ifirma.pl
Oprócz loginu wykorzystywane są również klucze autoryzacji o następujacych identyfikatorach:

  • abonent – wykorzystywany do zmiany i pobrania ustawionego miesiąca księgowego
  • faktura – wykorzystywany do wystawiania, pobierania i wysyłania poszczególnych rodzajów faktur
  • rachunek – wykorzystywany do wystawiania, pobierania i wysyłania rachunków
  • wydatek – wykorzystywany do księgowania dokumentów wydatków

Możliwe jest wykorzystanie symetrycznych kluczy autoryzacji, które są generowane w serwisie ifirma.pl w zakładce API dostępnej w konfiguracji konta.

Alternatywą dla użycia symetrycznych kluczy autoryzacji generowanych przez nasz serwis jest użycie kluczy asymetrycznych, wygenerowanych przez użytkownika. Jest to bezpieczniejszy sposób kodowania. W tym przypadku użytkownik powinien w zakładce API podać klucz publiczny.

Do funkcji hmac używanej w żądaniu jako klucz powinien być podawany string z kluczem w postaci szesnastkowej, zamiast wartości binarnej tego klucza. Klucz symetryczny generowany w serwisie ifirma.pl, np. EAB0D8ACF3308F3B, to 8 bajtów: 0xEA 0xB0 0xD8 0xAC 0xF3 0x30 0x8F 0x3B.


Copyright 2001-2024 ifirma.pl