Dokumentacja API - ifirma.pl


Pobranie i zmiana ustawionego miesiąca księgowego


Żądanie PUT wysyłane jest na adres:

https://www.ifirma.pl/iapi/abonent/miesiacksiegowy.json

Przykładowa zawartość żądania (json):

{
"MiesiacKsiegowy": "NAST",
"PrzeniesDaneZPoprzedniegoRoku": true
}
  • MiesiacKsiegowy przyjmuje wartości: NAST lub POPRZ odpowiednio dla miesiąca następnego oraz poprzedniego
  • PrzenieśDaneZPoprzedniegoRoku przyjmuje wartości true lub false

Przykłady nagłówka dla obu rodzajów kluczy są przedstawione na stronie Nagłówek autoryzacji. Analogicznie żądanie GET wysłane na ten sam adres zwraca ustawiony aktualnie miesiąc księgowy.

Do wysłania żądania PUT w PHP konieczne jest zastosowanie następujących nagłówków:

IAPIA user = nazwaUsera, rsa = zakodowanyHashWiadomosci hashWiadomosci = sha-1(url + nazwaUsera + nazwaKlucza + requestContent) zakodowanyHashWiadomosci = rsa(kluczPrywatny, hashWiadomosci) {
"MiesiacKsiegowy": "NAST",
"PrzeniesDaneZPoprzedniegoRoku": true
}
$headers = array(
'Accept: application/'.$typ_pliku,
'Content-type: application/'.$typ_pliku.
'; charset=UTF-8',
'Authentication: IAPIS user='.$nazwaUsera.
', hmac-sha1='.$hashWiadomosci
);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_TIMEOUT, 300);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 100);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPGET, false);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT');
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestContent);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);


Copyright 2001-2024 ifirma.pl